Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
ul. Mickiewicza 2

adres do korespondencji:
                                      ul. Łęczycka 19 A
                                      99-340 Krośniewice

                                      NIP 7752479730            REGON 000903601
___________________________________________________________________
 
tel. 024 2523022
e-mail: przedszkolekros@poczta.internetdsl.pl

___________________________________________________________________

    www.mp-kros.wikom.pl
 


odpowiada: Jadwiga Jóźwiak

wytworzył: Jadwiga Jóźwiak

wprowadził: administrator

data: 11-09-2012

data: 11-09-2012

data: 11-09-2012Rejestr zmian strony